Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Wskaźniki ekonomiczno-finansowe - www.wskazniki.gofin.pl
Aktualnie jesteś: 

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych »

Świadczenie urlopowe

!
-
dział oznaczony wykrzyknikiem zawiera materiał zaktualizowany w ostatnich 14 dniach

Świadczenie urlopowe

okres obowiązywania:  
od  1.01.2015 do  31.12.2015

Świadczenie urlopowe w 2015 r.

Przepis art. 3 ust. 4 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych określa górną granicę świadczenia urlopowego dla poszczególnych grup pracowników, ustalaną w odniesieniu do wysokości odpisu podstawowego dla tych grup. Pracodawca może ustalić wysokość świadczenia urlopowego na poziomie niższym niż odpis podstawowy - właściwy dla danego rodzaju zatrudnienia. Zakładając, że wysokość świadczenia urlopowego odpowiada wysokości odpisu podstawowego na ZFŚS, pracodawca w 2015 r. wypłaca świadczenie urlopowe:

1) Pracownikowi zatrudnionemu w tzw. normalnych warunkach, w wysokości:

  - na pełny etat - 1.093,93 zł,

  - na 1/2 etatu - 546,97 zł,

  - na 3/4 etatu - 820,45 zł,

  - na 1/4 etatu - 273,48 zł.

2) Pracownikowi wykonującemu prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze, w wysokości:

  - na pełny etat - 1.458,57 zł,

  - na 1/2 etatu - 729,29 zł,

  - na 3/4 etatu - 1.093,93 zł,

  - na 1/4 etatu - 364,64 zł.

Kwota świadczenia urlopowego dla pracownika młodocianego odpowiada wysokości odpisu podstawowego naliczonego w zależności od roku nauki i wynosi:

  - w I roku nauki - 145,86 zł,

  - w II roku nauki - 175,03 zł,

  - w III roku nauki - 204,20 zł.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 111).

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - pozostałe wskaźniki i stawki

- pozostałe działy

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60