Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Wskaźniki ekonomiczno-finansowe - www.wskazniki.gofin.pl
Aktualnie jesteś: 
Wskaźniki i stawki (strona główna)  » 

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych »

Świadczenie urlopowe
!
-
dział oznaczony wykrzyknikiem zawiera materiał zaktualizowany w ostatnich 14 dniach

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Świadczenie urlopowe

Drukuj
Drukuj
Pokaż
okres obowiązywania:  
od  1.01.2016 do  31.12.2016

Przepis art. 3 ust. 4 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych określa górną granicę świadczenia urlopowego dla poszczególnych grup pracowników, ustalaną w odniesieniu do wysokości odpisu podstawowego dla tych grup. Pracodawca może ustalić wysokość świadczenia urlopowego na poziomie niższym niż odpis podstawowy – właściwy dla danego rodzaju zatrudnienia. Zakładając, że wysokość świadczenia urlopowego odpowiada wysokości odpisu podstawowego na ZFŚS, pracodawca w 2016 r. wypłaca świadczenie urlopowe:

1) Pracownikowi zatrudnionemu w tzw. normalnych warunkach, w wysokości:

• na pełny etat – 1.093,93 zł,

• na 3/4 etatu – 820,45 zł,

• na 1/2 etatu – 546,97 zł,

• na 1/4 etatu – 273,48 zł.

2) Pracownikowi wykonującemu prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze, w wysokości:

• na pełny etat – 1.458,57 zł,

• na 3/4 etatu – 1.093,93 zł,

• na 1/2 etatu – 729,29 zł,

• na 1/4 etatu – 364,64 zł.

Kwota świadczenia urlopowego dla pracownika młodocianego odpowiada wysokości odpisu podstawowego naliczonego w zależności od roku nauki i wynosi:

• w I roku nauki – 145,86 zł,

• w III roku nauki – 204,20 zł.

• w II roku nauki – 175,03 zł,

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 111).

Archiwum - wybierz inny okres obowiązywania
Lp.
Okres od
Okres do
1.
2016-01-01 2016-12-31
2.
3.
4.

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - pozostałe wskaźniki i stawki

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60