Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Wskaźniki ekonomiczno-finansowe - www.wskazniki.gofin.pl
Aktualnie jesteś: 
Wskaźniki i stawki (strona główna)  » 

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych »

Odpisy na ZFŚS
!
-
dział oznaczony wykrzyknikiem zawiera materiał zaktualizowany w ostatnich 14 dniach

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Odpisy na ZFŚS

Drukuj
Drukuj
Pokaż
okres obowiązywania:  
od  1.01.2018 do  31.12.2018

Wysokość odpisu na ZFŚS w 2018 r. ustala się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2012 r. ogłoszonego przez Prezesa GUS (art. 5g ustawy o ZFŚS dodany na mocy ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018; Dz. U. poz. 2371). Wynagrodzenie to wynosi 3.161,77 zł (Mon. Pol. z 2013 r. poz. 107).

2018 r.

Kwota przeciętnego wynagrodzenia

3.161,77 zł

Podstawa prawna:

(Mon. Pol. z 2013 r. poz. 107)

Odpis obligatoryjny

na jednego zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach pracy

37,5%

1.185,66 zł

na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze – w rozumieniu przepisów o emeryturach
pomostowych

50%

1.580,89 zł

na jednego pracownika młodocianego:

– I rok nauki

5%

158,09 zł

– II rok nauki

6%

189,71 zł

– III rok nauki

7%

221,32 zł

Zwiększenia fakultatywne (uznaniowe)

na każdą osobę zatrudnioną, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności

6,25%

197,61 zł

na każdego emeryta i rencistę, nad którym zakład sprawuje opiekę

6,25%

197,61 zł

na każdą zatrudnioną osobę, pod warunkiem przeznaczenia całości tego zwiększenia na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego

Dotyczy to pracodawców, którzy utworzyli zakładowy żłobek lub klub dziecięcy oraz przeznaczą na ten cel z odpisu podstawowego kwotę odpowiadającą
7,5 punktu procentowego tego odpisu.7,5%237,13 zł

Archiwum - wybierz inny okres obowiązywania

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - pozostałe wskaźniki i stawki

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60