Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Wskaźniki ekonomiczno-finansowe - www.wskazniki.gofin.pl
Aktualnie jesteś: 
Wskaźniki i stawki (strona główna)  » 

Inne podatki i opłaty »

Opłaty lokalne
!
-
dział oznaczony wykrzyknikiem zawiera materiał zaktualizowany w ostatnich 14 dniach

Inne podatki i opłaty

Opłaty lokalne

Drukuj
Drukuj
Pokaż
okres obowiązywania:  
od  1.01.2018 do  31.12.2018

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, rada gminy określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłat określonych w ustawie, z tym że opłaty te nie mogą przekroczyć:

 
w 2018 r.
opłata targowa
765,94 zł dziennie
opłata miejscowa w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach
2,22 zł dziennie
opłata miejscowa w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej
3,14 zł dziennie
opłata uzdrowiskowa
4,33 zł dziennie
opłata od posiadania psów
121,24 zł rocznie
(od jednego psa)
część stałej opłaty reklamowej
2,50 zł dziennie
część zmiennej opłaty reklamowej
0,21 zł od 1 m2 pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia
reklamowego służących ekspozycji reklamy dziennie
Podstawa prawna: (Mon. Pol. z 2017 r. poz. 800)
Archiwum - wybierz inny okres obowiązywania

Inne podatki i opłaty - pozostałe wskaźniki i stawki

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60