Wyszukaj

Jak szukać?»

Wskaźniki ekonomiczno-finansowe - www.wskazniki.gofin.pl
Aktualnie jesteś: 

Inne podatki i opłaty »

Podatek od środków transportowych

!
-
dział oznaczony wykrzyknikiem zawiera materiał zaktualizowany w ostatnich 14 dniach

Podatek od środków transportowych

okres obowiązywania:  
od  1.01.2014 do  31.12.2014

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 ze zm.), rada gminy określa wysokość stawek podatku od środków transportowych, z tym że roczna stawka podatku od jednego środka transportowego nie może przekroczyć:

Rodzaj pojazdu
w 2014 r.
1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu: 

   a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 

   b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 

   c) powyżej 9 ton 

 
 

818,17 zł

1.364,92 zł

1.637,89 zł

2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 (z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 1 do ustawy) 
3.125,56 zł
3) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 3 
1.910,85 zł
4) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 4, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów: 

   a) do 36 ton włącznie 

   b) powyżej 36 ton 

(z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 2 do ustawy) 

 
 

2.415,84 zł

3.125,56 zł

5) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5 
1.637,89 zł
6) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów: 

   a) do 36 ton włącznie 

   b) powyżej 36 ton 

(z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 3 do ustawy) 

 
 

1.910,85 zł

2.415,84 zł

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia: 

   a) mniejszej niż 30 miejsc 

   b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 

 

1.910,85 zł

2.415,84 zł

Podstawa prawna:
(Mon. Pol.
z 2013 r.
poz. 724)

Inne podatki i opłaty - inne wskaźniki i stawki

Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60