Wyszukaj

Jak szukać?»

Wskaźniki ekonomiczno-finansowe - www.wskazniki.gofin.pl
Aktualnie jesteś: 

Inne podatki i opłaty »

Podatek od środków transportowych

!
-
dział oznaczony wykrzyknikiem zawiera materiał zaktualizowany w ostatnich 14 dniach

Podatek od środków transportowych

okres obowiązywania:  
od  1.01.2015 do  31.12.2015

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, rada gminy określa wysokość stawek podatku od środków transportowych, z tym że roczna stawka podatku od jednego środka transportowego nie może przekroczyć:

Rodzaj pojazdu
w 2015 r.
1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu: 

   a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 

   b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 

   c) powyżej 9 ton 

 
 

821,45 zł

1.370,38 zł

1.644,45 zł

2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 (z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 1 do ustawy) 
3.138,07 zł
3) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 3 
1.918,50 zł
4) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 4, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów: 

   a) do 36 ton włącznie 

   b) powyżej 36 ton 

(z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 2 do ustawy) 

 
 

2.425,51 zł

3.138,07 zł

5) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5 
1.644,45 zł
6) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów: 

   a) do 36 ton włącznie 

   b) powyżej 36 ton 

(z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 3 do ustawy) 

 
 

1.918,50 zł

2.425,51 zł

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia: 

   a) mniejszej niż 30 miejsc 

   b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 

 

1.918,50 zł

2.425,51 zł

Podstawa prawna:
(Mon. Pol.
z 2014 r.
poz. 718)

Na podstawie art. 12b ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, minimalne stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w 2015 r. zostały ogłoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 10 października 2014 r. (Mon. Pol. poz. 895).

Inne podatki i opłaty - inne wskaźniki i stawki

Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60