Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Wskaźniki ekonomiczno-finansowe - www.wskazniki.gofin.pl
Aktualnie jesteś: 

Składki ZUS »

Podstawa wymiaru składek dla osób przebywających na urlopach wychowawczych

!
-
dział oznaczony wykrzyknikiem zawiera materiał zaktualizowany w ostatnich 14 dniach

Podstawa wymiaru składek dla osób przebywających na urlopach wychowawczych

okres obowiązywania:  
od  1.01.2015 do  31.12.2015

1) Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym stanowi kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy. Podstawa ta nie może być wyższa niż kwota 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz nie może być niższa niż 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia. W 2015 r. wynagrodzenia, o których mowa, wynoszą odpowiednio: 3.959 zł (Mon. Pol. z 2014 r. poz. 1137) oraz 1.750 zł (Dz. U. z 2014 r. poz. 1220).

Powyższe wynika z art. 18 ust. 5b i 14 ustawy o sus.

Graniczne kwoty podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynoszą:

 

Okres

1.01.2015 r. - 31.12.2015 r.

Maksymalna podstawa

2.375,40 zł
(3.959 x 60%)

Minimalna podstawa

1.312,50 zł
(1.750 x 75%)

2) Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne

Okres

od 1.01.2013 r.
do nadal

Kwota specjalnego zasiłku opiekuńczego

520 zł

Podstawa prawna: art. 81 ust. 8 pkt 10 ustawy zdrowotnej.

Składki ZUS - inne wskaźniki i stawki

Składki ZUS - inne działy

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60