Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Wskaźniki ekonomiczno-finansowe - www.wskazniki.gofin.pl
Aktualnie jesteś: 
Wskaźniki i stawki (strona główna)  » 

Składki ZUS »

Składki ubezpieczeniowe pracowników »

Przykładowe obliczenie wynagrodzenia netto
!
-
dział oznaczony wykrzyknikiem zawiera materiał zaktualizowany w ostatnich 14 dniach

Składki ubezpieczeniowe pracowników

Przykładowe obliczenie wynagrodzenia netto

Kalkulator
Drukuj
Drukuj
Pokaż
okres obowiązywania:  
od  1.01.2018 do  31.12.2018

Przykład obliczenia wynagrodzenia netto i jego obciążeń, przy założeniu, że:

  • pracownik otrzymuje wynagrodzenie ze stosunku pracy w wysokości wynagrodzenia minimalnego, tj. w 2018 r. wynoszącego 2.100 zł,
  • pracownikowi przysługują podstawowe koszty uzyskania przychodów (111,25 zł),
  • pracodawca jest upoważniony do pomniejszania zaliczki na podatek dochodowy o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (46,33 zł),
  • właściwa dla pracodawcy stopa procentowa składki wypadkowej wynosi 1,80%.

Od tego wynagrodzenia pracodawca obliczy:

Wyszczególnienie

Poz.

Wysokość obciążeń składkowo-
-podatkowych

wynagrodzenie za pracę

a

2.100,00 zł   

podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (poz. a)

b

2.100,00 zł   

składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, 
w tym składka: 
     •    emerytalna 9,76%, tj. 204,96 zł
     •    rentowa 1,5%, tj. 31,50 zł
     •    chorobowa 2,45%, tj. 51,45 zł

c

287,91 zł   

podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (poz. a - poz. c)

d

1.812,09 zł   

składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania z wynagrodzenia (poz. d x 9%)

e

163,09 zł   

składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku (poz. d x 7,75%)

f

140,44 zł   

koszty uzyskania przychodu

g

111,25 zł   

podstawa obliczenia zaliczki na podatek dochodowy, po zaokrągleniu do pełnych złotych (poz. a - poz. g - poz. c)

h

1.701,00 zł   

zaliczka na podatek dochodowy przed odliczeniem składki zdrowotnej 
[(poz. h x 18%) - 46,33 zł]

i

259,85 zł   

zaliczka na podatek dochodowy do pobrania, po zaokrągleniu do pełnych złotych (poz. i - poz. f)

j

119,00 zł   

kwota do wypłaty (poz. a - poz. c - poz. e - poz. j)

k

1.530,00 zł   

składki obciążające pracodawcę od kwoty 2.100 zł:
(składka emerytalna 9,76%, tj. 204,96 zł + składka rentowa 6,5%, tj. 136,50 zł
+ składka wypadkowa 1,80%, tj. 37,80 zł + składka na FP 2,45%, tj. 51,45 zł
+ składka na FGŚP 0,10%, tj. 2,10 zł)

l

432,81 zł   

razem koszt pracodawcy (poz. a + poz. l)

ł

2.532,81 zł   

Archiwum - wybierz inny okres obowiązywania

Składki ubezpieczeniowe pracowników - pozostałe wskaźniki i stawki

Składki ZUS - pozostałe działy

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60