Wyszukaj

Jak szukać?»

Wskaźniki ekonomiczno-finansowe - www.wskazniki.gofin.pl
Aktualnie jesteś: 

Inne dane i wskaźniki dla przedsiębiorców »

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

!
-
dział oznaczony wykrzyknikiem zawiera materiał zaktualizowany w ostatnich 14 dniach

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

okres obowiązywania:  
od  1.09.2015 do  30.11.2015
Okres
1.09.2015 r. - 30.11.2015 r.
Kwota 3.854,88 zł
Podstawa prawna: (Mon. Pol. z 2015 r. poz. 720)

Pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest obowiązany, dokonywać miesięcznych wpłat na PFRON, w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Dlatego do obliczenia wpłat na PFRON w danym okresie przyjmuje się ww. kwotę.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.) - art. 2 pkt 4 oraz art. 21 ust. 1.

Archiwum - wybierz inny okres obowiązywania

lp.
okres od
okres do
1.
2015-09-01 2015-11-30
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
lp.
okres od
okres do
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

Inne dane i wskaźniki dla przedsiębiorców - inne wskaźniki i stawki

Inne dane i wskaźniki dla przedsiębiorców - inne działy

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60