Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Wskaźniki ekonomiczno-finansowe - www.wskazniki.gofin.pl
Aktualnie jesteś: 
Wskaźniki i stawki (strona główna)  » 

Składki ZUS »

Przedsiębiorcy opłacający składki na zasadach ogólnych za siebie oraz za osoby współpracujące »

Składki na ubezpieczenia społeczne
!
-
dział oznaczony wykrzyknikiem zawiera materiał zaktualizowany w ostatnich 14 dniach

Przedsiębiorcy opłacający składki na zasadach ogólnych za siebie oraz za osoby współpracujące

Składki na ubezpieczenia społeczne

Drukuj
Drukuj
Pokaż
okres obowiązywania:  
od  1.01.2018 do  31.12.2018

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców opłacających składki na zasadach ogólnych stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ogłoszonego na dany rok kalendarzowy. W 2018 r. jest to kwota 4.443 zł (Mon. Pol. z 2017 r. poz. 1174).

Najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców i osób współpracujących wynosi:

Okres
1.01.2018 r. - 31.12.2018 r.
Najniższa podstawa wymiaru składek (zł)
2.665,80

Składki na ubezpieczenia społeczne od podanej podstawy wymiaru wynoszą:

Rodzaj ubezpieczenia
Stawka %
1.01.2018 r. - 31.12.2018 r.
(zł)
emerytalne
19,52
520,36
rentowe 8,00 213,26
chorobowe
2,45
65,31
wypadkowe
x*)
x*)

Uwaga*): Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej.

Zobacz: Ograniczenie podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.

Archiwum - wybierz inny okres obowiązywania

Przedsiębiorcy opłacający składki na zasadach ogólnych za siebie oraz za osoby współpracujące - pozostałe wskaźniki i stawki

Składki ZUS - pozostałe działy

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60