Maksymalne miesięczne kwoty ryczałtów za używanie samochodów osobowych
Podróże służbowe, kilometrówka i ryczałt samochodowy
www.wskazniki.gofin.pl

wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl   sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Maksymalne miesięczne kwoty ryczałtów za używanie samochodów osobowych

Kalkulator
Drukuj
Drukuj
Pokaż
okres obowiązywania:  
od  14.11.2007
Okres /
Pojemność silnika
od 14.11.2007 (zł)
do 900 cm3
powyżej 900 cm3
limit 300 km
156,42
250,74
limit 500 km
260,70
417,90
limit 700 km
364,98
585,06

Uwaga: Limit ustalony w zależności od liczby mieszkańców w danej gminie lub mieście, w których pracownik jest zatrudniony, nie może przekroczyć:

  • 300 km - do 100 tys. mieszkańców,
  • 500 km - ponad 100 tys. do 500 tys. mieszkańców,
  • 700 km - ponad 500 tys. mieszkańców.
podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. nr 27, poz. 271 ze zm.).