Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Wskaźniki ekonomiczno-finansowe - www.wskazniki.gofin.pl
Aktualnie jesteś: 
Wskaźniki i stawki (strona główna)  » 

Inne dane i wskaźniki dla przedsiębiorców »

Opłaty środowiskowe »

Jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane ...
!
-
dział oznaczony wykrzyknikiem zawiera materiał zaktualizowany w ostatnich 14 dniach

Opłaty środowiskowe

Jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza

Drukuj
Drukuj
Pokaż
okres obowiązywania:  
od  1.01.2016 do  31.12.2016 - archiwum

Lp.

Rodzaje gazów lub pyłów

Jednostkowa stawka w zł/kg

1

2

3

1

Akrylonitryl (aerozol)

43,61

2

Aldehydy alifatyczne i ich pochodne

1,28

3

Aldehydy pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne

1,28

4

Alkohole alifatyczne i ich pochodne

1,28

5

Alkohole pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne

1,28

6

Aminy i ich pochodne

1,28

7

Amoniak

0,44

8

Arsen1)

381,36

9

Azbest

381,36

10

Benzen

8,71

11

Benzo/a/piren

381,36

12

Bizmut1)

18,17

13

Cer1)

136,20

14

Chlorek winylu (w fazie gazowej)

21,80

15

Chlorowcopochodne węglowodorów: CFC-11, CFC-12, CFC-13, CFC-111, CFC-112, CFC-113, CFC-114, CFC-115, CFC-211, CFC-212, CFC-213, CFC-214, CFC-215, CFC-216, CFC-217

190,68

16

Chlorowcopochodne węglowodorów: związki typu HCFC

60,37

17

Chrom1)

54,51

18

Cyna1)

5,72

19

Cynk1)

5,72

20

Tetrachlorek węgla

193,21

21

Dwusiarczek węgla

2,10

22

Dwutlenek siarki

0,53

23

Dwutlenek węgla (stawka w zł/Mg)

0,29

24

Etery i ich pochodne

1,28

25

Halony: 1211, 1301, 2402

190,68

26

Halony2)

1,28

27

Heksafluorek siarki

30,19

28

Kadm1)

190,68

29

Ketony i ich pochodne

1,28

30

Kobalt1)

54,51

31

Kwasy nieorganiczne, ich sole i bezwodniki

1,28

32

Kwasy organiczne, ich związki i pochodne2)

1,28

33

Mangan1)

21,80

34

Metan (stawka w zł/Mg)

0,29

35

Molibden1)

12,83

36

Nikiel1)

381,36

37

Oleje (mgła olejowa)

1,28

38

Ołów1)

43,61

39

Organiczne pochodne związków siarki

1,28

40

Perfluorowęglowodory

30,19

41

Pierwiastki metaliczne i ich związki3)

1,28

42

Pierwiastki niemetaliczne

1,28

43

Podtlenek azotu (stawka w zł/Mg)

86,09

44

Polichlorodibenzo-p-dioksyny i polichlorodibenzofurany - ilość po przeliczeniu wskaźnikiem toksyczności4)

381,36

45

Polichlorowane bifenyle

190,68

46

Pyły cementowo-wapiennicze i materiałów ogniotrwałych

0,35

47

Pyły krzemowe (powyżej 30% wolnej krzemionki)

1,47

48

Pyły nawozów sztucznych

1,47

49

Pyły polimerów

0,58

50

Pyły środków powierzchniowo czynnych

1,47

51

Pyły węgla brunatnego

0,58

52

Pyły węglowo-grafitowe, sadza

1,47

53

Pyły ze spalania paliw

0,35

54

Pyły pozostałe

0,58

55

Rtęć1)

190,68

56

Sole niemetali2)

1,28

57

Substancje organiczne5)

6,39

58

Tlenek węgla

0,11

59

Tlenki azotu (w przeliczeniu na NO2)

0,53

60

Tlenki niemetali2)

1,28

61

1,1,1-trójchloroetan

190,68

62

Węglowodory alifatyczne i ich pochodne2)

0,11

63

Węglowodory pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne2)

1,44

64

Wodorofluorowęglowodory

30,19

65

Związki azowe, azoksy, nitrowe i nitrozowe

1,28

66

Związki heterocykliczne

1,28

67

Związki izocykliczne

1,28

Objaśnienia:

1) Związki w przeliczeniu na masę pierwiastka.

2) Z wyjątkiem wymienionych w innych liczbach porządkowych.

3) Z wyjątkiem wymienionych w innych liczbach porządkowych, w przeliczeniu na masę pierwiastka metalicznego występującego w związku.

4) Współczynniki toksyczności dla określania sumarycznej ilości polichlorodibenzo-p-dioksyn i polichlorodibenzofuranów:

    1) 2,3,7,8-tetrachlorodibenzodioksyna - 1;

    2) 1,2,3,7,8-pentachlorodibenzodioksyna - 0,5;

    3) 1,2,3,4,7,8-heksachlorodibenzodioksyna - 0,1;

    4) 1,2,3,7,8,9-heksachlorodibenzodioksyna - 0,1;

    5) 1,2,3,6,7,8-heksachlorodibenzodioksyna - 0,1;

    6) 1,2,3,4,6,7,8-heptachlorodibenzodioksyna - 0,01;

    7) Oktachlorodibenzodioksyna - 0,001;

    8) 2,3,7,8-tetrachlorodibenzofuran - 0,1;

    9) 2,3,4,7,8-pentachlorodibenzofuran - 0,5;

    10) 1,2,3,7,8-pentachlorodibenzofuran - 0,05;

    11) 1,2,3,4,7,8-heksachlorodibenzofuran - 0,1;

    12) 1,2,3,7,8,9-heksachlorodibenzofuran - 0,1;

    13) 1,2,3,6,7,8-heksachlorodibenzofuran - 0,1;

    14) 2,3,4,6,7,8-heksachlorodibenzofuran - 0,1;

    15) 1,2,3,4,6,7,8-heptachlorodibenzofuran - 0,01;

    16) 1,2,3,4,7,8,9-heptachlorodibenzofuran - 0,01;

    17) Oktachlorodibenzofuran - 0,001.

5) Substancje organiczne w postaci gazów i par, w tym lotne związki organiczne, w przeliczeniu na całkowity węgiel organiczny oznaczany metodą ciągłej detekcji płomieniowo-jonizacyjnej; stawka opłaty dotyczy instalacji spalania i współspalania odpadów oraz instalacji, w których stosowane są rozpuszczalniki organiczne, objętych standardami emisyjnymi.

Uwaga:

W przypadku braku możliwości ustalenia rodzaju i ilości gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza:

    1) powstających przy przeładunku benzyn silnikowych,

    2) z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane,

    3) z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych,

    4) z chowu lub hodowli drobiu

- jednostkowe stawki opłaty są określone odpowiednio w tabelach B-E.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12.10.2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. z 2015 r. poz. 1875).

Archiwum - wybierz inny okres obowiązywania

Opłaty środowiskowe - pozostałe wskaźniki i stawki

Opłaty środowiskowe - pozostałe działy

Pomocniki Księgowego - powiązane tematycznie
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

  • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
  • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
  • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

  • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

    Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

  • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

    Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

  • Dobrowolna zgoda.

    Aby móc realizować cele:
    - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
    - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
    - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.