Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Wskaźniki ekonomiczno-finansowe - www.wskazniki.gofin.pl
Aktualnie jesteś: 
Wskaźniki i stawki (strona główna)  » 

Składki ZUS »

Stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe
!
-
dział oznaczony wykrzyknikiem zawiera materiał zaktualizowany w ostatnich 14 dniach

Składki ZUS

Stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe

Drukuj
Drukuj
Pokaż
okres obowiązywania:  
od  1.04.2006 do  31.03.2007 - archiwum

Stopa procentowa składki wypadkowej w okresie od 1 kwietnia 2006 r. do 31 marca 2007 r. wynosi od 0,90% do 3,60% podstawy wymiaru.

  1. Dla płatników składek podlegających wpisowi do rejestru REGON, zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych, stopa procentowa składki wypadkowej wynosi 1,80% (50% z 3,60%).
  2. Dla płatników składek podlegających wpisowi do rejestru REGON, zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, którzy przekazali do ZUS informację ZUS IWA za 2003 r., 2004 r. i 2005 r., stopę procentową składki wypadkowej ustalił ZUS. Natomiast pozostali płatnicy stopę procentową składki wypadkowej ustalają samodzielnie w wysokości stopy procentowej określonej dla grupy działalności, do której należą.
  3. Dla płatników składek niepodlegających wpisowi do rejestru REGON, bez względu na liczbę ubezpieczonych, właściwa stopa procentowa składki wypadkowej wynosi 1,80% (50% z 3,60%).

GRUPY DZIAŁALNOŚCI, KATEGORIE RYZYKA I STOPY PROCENTOWE
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE DLA GRUP DZIAŁALNOŚCI

Lp.
Grupy działalności
Kod PKD*
Kategorie ryzyka
Stopy procentowe składki (%)
1
2
3
4
5
1
Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo
A
7
2,00
2
Rybactwo
B
10
2,80
3
Górnictwo surowców energetycznych
CA
13
3,60
4
Górnictwo surowców innych niż energetyczne
CB
12
3,33
5
Produkcja artykułów spożywczych; napojów i wyrobów tytoniowych
DA
6
1,73
6
Produkcja wyrobów włókienniczych i odzieży
DB
4
1,20
7
Produkcja skór wyprawionych i wyrobów ze skór wyprawionych
DC
4
1,20
8
Produkcja drewna i wyrobów z drewna
DD
11
3,06
9
Produkcja masy włóknistej, papieru oraz wyrobów z papieru; działalność publikacyjna i poligraficzna
DE
4
1,20
10
Wytwarzanie koksu, produktów rafinacji ropy naftowej i paliw jądrowych
DF
6
1,73
11
Produkcja wyrobów chemicznych
DG
8
2,26
12
Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych
DH
7
2,00
13
Produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych
DI
8
2,26
14
Produkcja metali i wyrobów z metali
DJ
9
2,53
15
Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana
DK
8
2,26
16
Produkcja urządzeń elektrycznych i optycznych
DL
4
1,20
17
Produkcja sprzętu transportowego
DM
8
2,26
18
Produkcja, gdzie indziej niesklasyfikowana
DN
7
2,00
19
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę
E
6
1,73
20
Budownictwo
F
7
2,00
21
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego
G
3
0,93
22
Hotele i restauracje
H
2
0,90
23
Transport, gospodarka magazynowa i łączność
I
5
1,47
24
Pośrednictwo finansowe
J
2
0,90
25
Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
K
4
1,20
26
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne, organizacje i zespoły eksterytorialne
L, Q
3
0,93
27
Edukacja
M
4
1,20
28
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna
N
5
1,47
29
Działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała
O
5
1,47

* Kod PKD - określony w przepisach w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. nr 200, poz. 1692 z późn. zm.).

Archiwum - wybierz inny okres obowiązywania
Lp.
Okres od
Okres do
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
2006-04-01 2007-03-31

Składki ZUS - pozostałe wskaźniki i stawki

Składki ZUS - pozostałe działy

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60