Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Wskaźniki ekonomiczno-finansowe - www.wskazniki.gofin.pl
Aktualnie jesteś: 

Składki ZUS »

Składki na ubezpieczenia dla przedsiębiorców

!
-
dział oznaczony wykrzyknikiem zawiera materiał zaktualizowany w ostatnich 14 dniach

Składki na ubezpieczenia dla przedsiębiorców

okres obowiązywania:  
od  1.09.2008 do  30.11.2008 - archiwum
A. Składki na ubezpieczenia dla przedsiębiorców korzystających z preferencyjnych zasad opłacania składek

A.1. Składki na ubezpieczenia społeczne

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2008 r. wynosi - 1.126 zł (Dz. U. z 2007 r. nr 171, poz. 1209).

Minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wynosi:

Okres
Kwota 
1.09.2008 r. - 30.11.2008 r.
30% minimalnego wynagrodzenia (zł)
337,80

Składki na ubezpieczenia społeczne od podanej podstawy wymiaru wynoszą:

Rodzaj ubezpieczenia
Stawka %
1.09.2008 r. - 30.11.2008 r. (zł)
emerytalne
19,52
65,94
rentowe
6,00
20,27
chorobowe
2,45
8,28
wypadkowe
x*)
x*)

Uwaga*)Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. nr 200, poz. 1692 ze zm.). Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej.

A.2. Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, włącznie z wypłatami z zysku, w II kwartale 2008 r. wyniosło  - 3.152,36 zł (Mon. Pol. z 2008 r. nr 54, poz. 481).

Minimalna podstawa wymiaru i kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi:

Okres
Kwota 
1.09.2008 r. - 30.11.2008 r.
75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (zł)
2.364,27
Stawka %
9
Kwota (zł)
212,78
Stawka % do odliczenia od podatku
7,75
Kwota (zł)
183,23

A.3. Składka na Fundusz Pracy

Przedsiębiorcy korzystający z ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne nie płacą składki na Fundusz Pracy (art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - Dz. U. nr 99, poz. 1001 z późn. zm.).


B. Składki na ubezpieczenia dla przedsiębiorców opłacających składki na zasadach ogólnych

B.1. Składki na ubezpieczenia społeczne

Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2008 r.  wyniosło - 2.951,36 zł (Mon. Pol. z 2008 r. nr 61, poz. 546).

Minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców i osób współpracujących wynosi:

Okres
Kwota 
1.09.2008 r. - 30.11.2008 r.
60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (zł)
1.770,82

Składki na ubezpieczenia społeczne od podanej podstawy wymiaru wynoszą:

Rodzaj ubezpieczenia
Stawka %
1.09.2008 r. - 30.11.2008 r.
(zł)
emerytalne
19,52
345,66
rentowe
6,00
106,25
chorobowe
2,45
43,39
wypadkowe
x*)
x*)

Uwaga*): Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej.

Podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekraczać miesięczne 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, tj. w okresie od 1.09.2008 r. do 30.11.2008 r. - 7.378,40 zł. Tak wynika z art. 20 ust. 1 i 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

B.2. Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, włącznie z wypłatami z zysku, w II kwartale 2008 r. wyniosło -  3.152,36 zł (Mon. Pol. z 2008 r. nr 54, poz. 481).

Minimalna podstawa wymiaru i kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi:

Okres
Kwota 
1.09.2008 r. - 30.11.2008 r.
75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (zł)
2.364,27
Stawka %
9
Kwota (zł)
212,78
Stawka % do odliczenia od podatku
7,75
Kwota (zł)
183,23

B.3. Składka na Fundusz Pracy

Składkę na Fundusz Pracy przedsiębiorcy ustalają za siebie i za osoby współpracujące od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (patrz pkt B.1.).

Okres
1.09.2008 r. - 30.11.2008 r.
(zł)
Stawka 2,45%
43,39

Uwaga: Wysokość składki na Fundusz Pracy określa ustawa budżetowa. W przypadku gdy ustawa budżetowa lub ustawa o prowizorium budżetowym nie zostaną uchwalone przed dniem 1 stycznia, to do czasu ogłoszenia odpowiedniej ustawy obowiązują składki na fundusze celowe (m.in. Fundusz Pracy) w wysokości ustalonej dla roku poprzedzającego rok budżetowy. Tak wynika z art. 127 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Składki ZUS - inne wskaźniki i stawki

Składki ZUS - inne działy

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60