Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Jak szukać?»

Wskaźniki ekonomiczno-finansowe - www.wskazniki.gofin.pl
Aktualnie jesteś: 
Wskaźniki i stawki (strona główna)  » 

Prawo pracy »

Wynagrodzenia »

Kwoty wolne od potrąceń
!
-
dział oznaczony wykrzyknikiem zawiera materiał zaktualizowany w ostatnich 14 dniach

Wynagrodzenia

Kwoty wolne od potrąceń

Drukuj
Drukuj
Pokaż
okres obowiązywania:  
od  1.01.2022 do  31.12.2022

1. Pracownik, którego przychody ze stosunku pracy nie są zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148, 152-154 ustawy o pdof, niebędący uczestnikiem PPK w zależności od wymiaru czasu pracy (wybrane warianty):

Wymiar czasu pracy

Podstawowe koszty i kwota zmniejszająca podatek

Podstawowe koszty i bez kwoty zmniejszającej podatek

Podwyższone koszty i kwota zmniejszająca podatek

Podwyższone koszty i bez kwoty zmniejszającej podatek

100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych

1/1

2.363,56 zł

1.964,56 zł

2.363,56 zł

1.973,56 zł

3/4

1.772,68 zł

1.483,68 zł

1.772,68 zł

1.492,68 zł

1/2

1.181,78 zł

1.003,78 zł

1.181,78 zł

1.011,78 zł

1/3

804,81 zł

682,85 zł

813,31 zł

691,85 zł

90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych

1/1

2.127,20 zł

1.768,10 zł

2.127,20 zł

1.776,20 zł

3/4

1.595,41 zł

1.335,31 zł

1.595,41 zł

1.343,41 zł

1/2

1.063,60 zł

903,40 zł

1.063,60 zł

910,60 zł

1/3

724,33 zł

614,57 zł

731,98 zł

622,67 zł

80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych

1/1

1.890,85 zł

1.571,65 zł

1.890,85 zł

1.578,85 zł

3/4

1.418,14 zł

1.186,94 zł

1.418,14 zł

1.194,14 zł

1/2

945,42 zł

803,02 zł

945,42 zł

809,42 zł

1/3

643,85 zł

546,28 zł

650,65 zł

553,48 zł

75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych

1/1

1.772,67 zł

1.473,42 zł

1.772,67 zł

1.480,17 zł

3/4

1.329,51 zł

1.112,76 zł

1.329,51 zł

1.119,51 zł

1/2

886,34 zł

752,84 zł

886,34 zł

758,84 zł

1/3

603,61 zł

512,14 zł

609,98 zł

518,89 zł

 

2. Pracownik, którego przychody ze stosunku pracy nie są zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148, 152-154 ustawy o pdof, będący uczestnikiem PPK (wpłaty w wysokości podstawowej) w zależności od wymiaru czasu pracy (wybrane warianty):

Wymiar czasu pracy

Podstawowe koszty i kwota zmniejszająca podatek

Podstawowe koszty i bez kwoty zmniejszającej podatek

Podwyższone koszty i kwota zmniejszająca podatek

Podwyższone koszty i bez kwoty zmniejszającej podatek

100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych i wpłat do PPK*)

1/1

2.303,36 zł

1.896,36 zł

2.303,36 zł

1.905,36 zł

3/4

1.727,53 zł

1.433,53 zł

1.727,53 zł

1.441,53 zł

1/2

1.151,68 zł

969,68 zł

1.151,68 zł

977,68 zł

1/3

782,19 zł

660,78 zł

790,69 zł

668,78 zł

90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych i wpłat do PPK*)

1/1

2.073,02 zł

1.706,72 zł

2.073,02 zł

1.714,82 zł

3/4

1.554,78 zł

1.290,18 zł

1.554,78 zł

1.297,38 zł

1/2

1.036,51 zł

872,71 zł

1.036,51 zł

879,91 zł

1/3

703,97 zł

594,70 zł

711,62 zł

601,90 zł

80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych i wpłat do PPK*)

1/1

1.842,69 zł

1.517,09 zł

1.842,69 zł

1.524,29 zł

3/4

1.382,02 zł

1.146,82 zł

1.382,02 zł

1.153,22 zł

1/2

921,34 zł

775,74 zł

921,34 zł

782,14 zł

1/3

625,75 zł

528,62 zł

632,55 zł

535,02 zł

75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych i wpłat do PPK*)

1/1

1.727,52 zł

1.422,27 zł

1.727,52 zł

1.429,02 zł

3/4

1.295,65 zł

1.075,15 zł

1.295,65 zł

1.081,15 zł

1/2

863,76 zł

727,26 zł

863,76 zł

733,26 zł

1/3

586,64 zł

495,59 zł

593,02 zł

501,59 zł

*) Wpłaty do PPK obliczono od minimalnego wynagrodzenia w podstawowej wartości procentowej, tj. odpowiednio 2% i 1,5%.

 

3. Pracownik, którego przychody ze stosunku pracy są zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148, 152-154 ustawy o pdof, niebędący uczestnikiem PPK w zależności od wymiaru czasu pracy (wybrane warianty):

Wymiar czasu pracy

Podstawowe koszty i kwota zmniejszająca podatek

Podstawowe koszty i bez kwoty zmniejszającej podatek

Podwyższone koszty i kwota zmniejszająca podatek

Podwyższone koszty i bez kwoty zmniejszającej podatek

100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych

1/1

2.363,56 zł

3/4

1.772,68 zł

1/2

1.181,78 zł

1/3

804,81 zł

787,85 zł

813,31 zł

787,85 zł

90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych

1/1

2.127,20 zł

3/4

1.595,41 zł

1/2

1.063,60 zł

1/3

724,33 zł

709,07 zł

731,98 zł

709,07 zł

80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych

1/1

1.890,85 zł

3/4

1.418,14 zł

1/2

945,42 zł

1/3

643,85 zł

630,28 zł

650,65 zł

630,28 zł

75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych

1/1

1.772,67 zł

3/4

1.329,51 zł

1/2

886,34 zł

1/3

603,61 zł

590,89 zł

609,98 zł

590,89 zł

 

4. Pracownik, którego przychody ze stosunku pracy są zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148, 152-154 ustawy o pdof, będący uczestnikiem PPK (wpłaty w wysokości podstawowej) w zależności od wymiaru czasu pracy (wybrane warianty):

Wymiar czasu pracy

Podstawowe koszty i kwota zmniejszająca podatek

Podstawowe koszty i bez kwoty zmniejszającej podatek

Podwyższone koszty i kwota zmniejszająca podatek

Podwyższone koszty i bez kwoty zmniejszającej podatek

100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych i wpłat do PPK*)

1/1

2.303,36 zł

3/4

1.727,53 zł

1/2

1.151,68 zł

1/3

782,19 zł

767,78 zł

790,69 zł

767,78 zł

90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych i wpłat do PPK*)

1/1

2.073,02 zł

3/4

1.554,78 zł

1/2

1.036,51 zł

1/3

703,97 zł

691,00 zł

711,62 zł

691,00 zł

80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych i wpłat do PPK*)

1/1

1.842,69 zł

3/4

1.382,02 zł

1/2

921,34 zł

1/3

625,75 zł

614,22 zł

632,55 zł

614,22 zł

75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych i wpłat do PPK*)

1/1

1.727,52 zł

3/4

1.295,65 zł

1/2

863,76 zł

1/3

586,64 zł

575,84 zł

593,02 zł

575,84 zł

*) Wpłaty do PPK obliczono od minimalnego wynagrodzenia w podstawowej wartości procentowej, tj. odpowiednio 2% i 1,5%.

Uwaga: Jeżeli z powodu podjętych na terytorium Polski działań służących zapobieganiu zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu, kwoty określone w art. 871 § 1 K.p. (wolne od potrąceń) ulegają zwiększeniu o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu. Tak stanowi art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875 z późn. zm.), dalej ustawy.

Przez członka rodziny należy rozumieć:

 • małżonka albo rodzica wspólnego dziecka,
 • dziecko: własne pracownika, współmałżonka, rodzica wspólnego dziecka w wieku do 25. roku życia, a po ukończeniu 25. roku życia wówczas, gdy legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.), albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297).

Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

Powyższe wynika z art. 52 ust. 2-3 ustawy.

Podstawa prawna: art. 871 i art. 91 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.).

Archiwum - wybierz inny okres obowiązywania
Lp.
Okres od
Okres do
1.
2022-01-01 2022-12-31
2.
3.

Wynagrodzenia - pozostałe wskaźniki i stawki

Wynagrodzenia - pozostałe działy

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.