Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Wskaźniki ekonomiczno-finansowe - www.wskazniki.gofin.pl
Aktualnie jesteś: 
Wskaźniki i stawki (strona główna)  » 

Środki trwałe »

Jednorazowa amortyzacja »

Wszyscy podatnicy
!
-
dział oznaczony wykrzyknikiem zawiera materiał zaktualizowany w ostatnich 14 dniach

Jednorazowa amortyzacja

Wszyscy podatnicy

Drukuj
Drukuj
Pokaż
okres obowiązywania:  
od  1.01.2018 do  31.12.2018
Uprawnieni do jednorazowej amortyzacji*) Kwota limitu
w 2018 r.
Podatnicy, którzy nabyli fabrycznie nowe środki trwałe zaliczone do grupy 3-6 i 8 KŚT w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100.000 zł. Kwota 100.000 zł obejmuje sumę odpisów amortyzacyjnych i wpłaty na poczet nabycia środka trwałego zaliczonej do kosztów uzyskania przychodów.

Prawo jednorazowej amortyzacji przysługuje, pod warunkiem że:

    1) wartość początkowa jednego środka trwałego, nabytego w roku podatkowym, wynosi co najmniej 10.000 zł lub

    2) łączna wartość początkowa co najmniej dwóch środków trwałych nabytych w roku podatkowym, wynosi co najmniej 10.000 zł, a wartość początkowa każdego z nich przekracza 3.500 zł.

100.000 zł

Podstawa prawna: Art. 22k ust. 14-21 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200 ze zm.) i odpowiednio art. 16k ust. 14-21 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2343 ze zm.).

*) Uwaga: Mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą w związku z nabyciem fabrycznie nowego środka trwałego mają prawo do skorzystania z preferencyjnej amortyzacji na podstawie:

    – art. 22k ust. 7-13 updof i art. 16k ust. 7-13 updop – w ramach limitu 50.000 euro lub

    – art. 22k ust. 14-21 updof i art. 16k ust. 14-21 updop – w ramach limitu 100.000 zł.

Archiwum - wybierz inny okres obowiązywania
Lp.
Okres od
Okres do
1.
2018-01-01 2018-12-31
2.

Jednorazowa amortyzacja - pozostałe wskaźniki i stawki

Środki trwałe - pozostałe działy

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60