Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Wskaźniki ekonomiczno-finansowe - www.wskazniki.gofin.pl
Aktualnie jesteś: 
Wskaźniki i stawki (strona główna)  » 

Zasiłki i inne świadczenia »

Emerytury, renty i świadczenia przedemerytalne »

Kwoty wolne od potrąceń ze świadczeń z ubezpieczenia ...
!
-
dział oznaczony wykrzyknikiem zawiera materiał zaktualizowany w ostatnich 14 dniach

Emerytury, renty i świadczenia przedemerytalne

Kwoty wolne od potrąceń ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego

Drukuj
Drukuj
Pokaż
okres obowiązywania:  
od  1.03.2018

okres kwota

od 1.03.2018 r.

20% najniższej
emerytury

205,96 zł
(1.029,80 zł x 20%)

50% najniższej
emerytury

514,90 zł
(1.029,80 zł x 50%)

60% najniższej
emerytury

617,88 zł
(1.029,80 zł x 60%)

75% najniższej
emerytury

772,35 zł
(1.029,80 zł x 75%)

Uwaga: Wolna od potrąceń i egzekucji jest kwota świadczenia w części odpowiadającej:

  • 20% najniższej emerytury przy potrącaniu z tytułu odpłatności za pobyt osób uprawnionych do świadczeń w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub pielęgnacyjno-opiekuńczych,
  • 50% najniższej emerytury przy potrącaniu lub egzekwowaniu sum ustalonych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi,
  • 60% najniższej emerytury przy potrącaniu innych należności,
  • 75% najniższej emerytury przy potrącaniu należności innych niż świadczenia alimentacyjne wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi.
Archiwum - wybierz inny okres obowiązywania
Lp.
Okres od
Okres do
1.
2018-03-01
2.
3.
4.
5.
6.

Emerytury, renty i świadczenia przedemerytalne - pozostałe wskaźniki i stawki

Zasiłki i inne świadczenia - pozostałe działy

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60