Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Wskaźniki ekonomiczno-finansowe - www.wskazniki.gofin.pl
Aktualnie jesteś: 
Wskaźniki i stawki (strona główna)  » 

Składki ZUS »

Przedsiębiorcy opłacający składki za siebie na preferencyjnych warunkach »

Składki na ubezpieczenia społeczne
!
-
dział oznaczony wykrzyknikiem zawiera materiał zaktualizowany w ostatnich 14 dniach

Przedsiębiorcy opłacający składki za siebie na preferencyjnych warunkach

Składki na ubezpieczenia społeczne

Drukuj
Drukuj
Pokaż
okres obowiązywania:  
od  1.01.2018 do  31.12.2018

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, spełniających warunki określone w art. 18a ustawy o sus, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. 

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 r. wynosi - 2.100 zł (Dz. U. z 2017 r. poz. 1747).

Najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wynosi:

Okres
1.01.2018 r. - 31.12.2018 r. 
Kwota 30% minimalnego wynagrodzenia (zł) 630,00

Składki na ubezpieczenia społeczne od podanej podstawy wymiaru wynoszą:

Rodzaj ubezpieczenia
Stawka %
1.01.2018 r.-
31.12.2018 r.

(zł)
emerytalne
19,52
122,98
rentowe 8,00 50,40
chorobowe
2,45
15,44
wypadkowe
x*)
x*)

Uwaga*): Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1005). Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej.

Archiwum - wybierz inny okres obowiązywania

Przedsiębiorcy opłacający składki za siebie na preferencyjnych warunkach - pozostałe wskaźniki i stawki

Składki ZUS - pozostałe działy

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60