Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Wskaźniki ekonomiczno-finansowe - www.wskazniki.gofin.pl
Aktualnie jesteś: 
Wskaźniki i stawki (strona główna)  » 

Składki ZUS »

Przedsiębiorcy opłacający składki na zasadach ogólnych za siebie oraz za osoby współpracujące »

Składka na ubezpieczenie zdrowotne
!
-
dział oznaczony wykrzyknikiem zawiera materiał zaktualizowany w ostatnich 14 dniach

Przedsiębiorcy opłacający składki na zasadach ogólnych za siebie oraz za osoby współpracujące

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Drukuj
Drukuj
Pokaż
okres obowiązywania:  
od  1.01.2018 do  31.12.2018

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, włącznie z wypłatami z zysku, w IV kwartale 2017 r. wyniosło  - 4.739,91 zł.

Minimalna podstawa wymiaru i kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi:

Okres
1.01.2018 r. - 31.12.2018 r.
Kwota 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (zł)
3.554,93
Stawka %
9
Kwota (zł)
319,94
Stawka % do odliczenia od podatku
7,75
Kwota (zł)
275,51
Archiwum - wybierz inny okres obowiązywania

Przedsiębiorcy opłacający składki na zasadach ogólnych za siebie oraz za osoby współpracujące - pozostałe wskaźniki i stawki

Składki ZUS - pozostałe działy

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60