Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Wskaźniki ekonomiczno-finansowe - www.wskazniki.gofin.pl
Aktualnie jesteś: 
Wskaźniki i stawki (strona główna)  » 

Prawo pracy »

Wynagrodzenia »

Maksymalne wysokości diet członków organów jednostek samorządu terytorialnego  »

Diety przysługujące radnym powiatu
!
-
dział oznaczony wykrzyknikiem zawiera materiał zaktualizowany w ostatnich 14 dniach

Maksymalne wysokości diet członków organów jednostek samorządu terytorialnego

Diety przysługujące radnym powiatu

Drukuj
Drukuj
Pokaż
okres obowiązywania:  
od  1.01.2018 do  31.12.2018
Wysokość diet przysługujących radnemu powiatu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw. W 2018 r. kwotę bazową dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe ustala się w wysokości 1.789,42 zł. Oznacza to, że w 2018 r. maksymalna wysokość diety przysługującej radnemu powiatu w ciągu miesiąca łącznie wynosi 2.684,13 zł, przy czym w zależności od liczby mieszkańców w powiecie wynosi:

liczba mieszkańców powiatu

maksymalna wysokość diety

powyżej 120 tys. mieszkańców

2.684,13 zł
(100% maksymalnej wysokości diety)

od 60 tys. do 120 tys. mieszkańców

2.281,51 zł
(85% maksymalnej wysokości diety)

poniżej 60 tys. mieszkańców

1.878,89 zł
(70% maksymalnej wysokości diety)


Podstawa prawna:

    - ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 ze zm.),

    - ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 966 z późn. zm.),

    - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu (Dz. U. nr 61, poz. 709),

    - ustawa budżetowa na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 291).

Archiwum - wybierz inny okres obowiązywania
Lp.
Okres od
Okres do
1.
2018-01-01 2018-12-31
2.
3.
4.
5.

Maksymalne wysokości diet członków organów jednostek samorządu terytorialnego - pozostałe wskaźniki i stawki

Wynagrodzenia - pozostałe działy

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60