Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Wskaźniki ekonomiczno-finansowe - www.wskazniki.gofin.pl
Aktualnie jesteś: 
Wskaźniki i stawki (strona główna)  » 

Prawo pracy »

Wynagrodzenia »

Kwoty wolne od potrąceń
!
-
dział oznaczony wykrzyknikiem zawiera materiał zaktualizowany w ostatnich 14 dniach

Wynagrodzenia

Kwoty wolne od potrąceń

Drukuj
Drukuj
Pokaż
okres obowiązywania:  
od  1.01.2018 do  31.12.2018

Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy

Przy zastosowaniu podstawowych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek Przy zastosowaniu podstawowych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek Przy zastosowaniu podwyższonych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek Przy zastosowaniu podwyższonych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek
wynagrodzenie minimalne po odliczeniach składkowo-podatkowych
1.530,00 zł 1.483,00 zł 1.535,00 zł 1.488,00 zł
90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych
1.377,00 zł 1.334,70 zł 1.381,50 zł 1.339,20 zł
80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych
1.224,00 zł 1.186,40 zł 1.228,00 zł 1.190,40 zł
75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych
1.147,50 zł 1.112,25 zł 1.151,25 zł 1.116,00 zł

Pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy (wybrane warianty)

Wymiar czasu pracy Przy zastosowaniu podstawowych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek Przy zastosowaniu podstawowych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek Przy zastosowaniu podwyższonych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek Przy zastosowaniu podwyższonych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek
wynagrodzenie minimalne po odliczeniach składkowo-podatkowych
3/4 1.163,74 zł 1.117,74 zł 1.168,74 zł 1.122,74 zł
1/2 797,50 zł 751,50 zł 802,50 zł 756,50 zł
1/3 561,62 zł 507,67 zł 566,66 zł 512,67 zł
1/4 437,79 zł 386,25 zł 442,83 zł 391,25 zł
90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych
3/4 1.047,37 zł 1.005,97 zł 1.051,87 zł 1.010,47 zł
1/2 717,75 zł 676,35 zł 722,25 zł 680,85 zł
1/3 505,46 zł 456,90 zł 509,99 zł 461,40 zł
1/4 394,01 zł 347,63 zł 398,55 zł 352,13 zł
80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych
3/4 930,99 zł 894,19 zł 934,99 zł 898,19 zł
1/2 638,00 zł 601,20 zł 642,00 zł 605,20 zł
1/3 449,30 zł 406,14 zł 453,33 zł 410,14 zł
1/4 350,23 zł 309,00 zł 354,26 zł 313,00 zł
75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych
3/4 872,81 zł 838,31 zł 876,56 zł 842,06 zł
1/2 598,13 zł 563,63 zł 601,88 zł 567,38 zł
1/3 421,22 zł 380,75 zł 425,00 zł 384,50 zł
1/4 328,34 zł 289,69 zł 332,12 zł 293,44 zł

Uwaga: Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości: 

    - minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniach składkowo-podatkowych – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,

    - 75% ww. wynagrodzenia – przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,

    - 90% ww. wynagrodzenia – przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 K.p.

W przypadku potrąceń dobrowolnych, dokonywanych za zgodą pracownika wyrażoną na piśmie, kwota wolna wynosi minimalne wynagrodzenie za pracę przysługujące pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniach składkowo-podatkowych – przy potrącaniu należności na rzecz pracodawcy oraz 80% tej kwoty – przy potrącaniu innych należności.

Podstawą do wyliczenia kwot wolnych od potrąceń dla pracowników pełnoetatowych w 2018 r. jest minimalne wynagrodzenie w wysokości 2.100 zł.

Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, to ustalając kwotę wolną od potrąceń w pierwszej kolejności oblicza się wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę stosownie do wymiaru jego czasu pracy, a następnie dokonuje odliczeń składkowo-podatkowych (por. stanowisko MPiPS wyrażone w piśmie z 7 stycznia 2014 r.). Dotyczy to również potrąceń dobrowolnych (por. pismo Głównego Inspektora Pracy, znak GPP-364-4560-8-1/11/PE/RP).

Podstawa prawna: art. 87 i nast. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.).

Archiwum - wybierz inny okres obowiązywania
Lp.
Okres od
Okres do
1.
2018-01-01 2018-12-31
2.
3.
4.
5.

Wynagrodzenia - pozostałe wskaźniki i stawki

Wynagrodzenia - pozostałe działy

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60