Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Wskaźniki ekonomiczno-finansowe - www.wskazniki.gofin.pl
Aktualnie jesteś: 
Wskaźniki i stawki (strona główna)  » 

Prawo pracy »

Wynagrodzenia »

Kwoty wolne od potrąceń
!
-
dział oznaczony wykrzyknikiem zawiera materiał zaktualizowany w ostatnich 14 dniach

Wynagrodzenia

Kwoty wolne od potrąceń

Drukuj
Drukuj
Pokaż
okres obowiązywania:  
od  1.01.2017 do  31.12.2017

Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy

Przy zastosowaniu podstawowych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek Przy zastosowaniu podstawowych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek Przy zastosowaniu podwyższonych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek Przy zastosowaniu podwyższonych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek
100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych
1.459,48 zł 1.413,48 zł 1.464,48 zł 1.418,48 zł
90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych
1.313,53 zł 1.272,13 zł 1.318,03 zł 1.276,63 zł
80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych
1.167,58 zł 1.130,78 zł 1.171,58 zł 1.134,78 zł
75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych
1.094,61 zł 1.060,11 zł 1.098,36 zł 1.063,86 zł

Pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy (wybrane warianty)

Wymiar czasu pracy Przy zastosowaniu podstawowych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek Przy zastosowaniu podstawowych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek Przy zastosowaniu podwyższonych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek Przy zastosowaniu podwyższonych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek
100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych
3/4 1.111,86 zł 1.064,86 zł 1.116,86 zł 1.069,86 zł
1/2 763,24 zł 717,24 zł 768,24 zł 722,24 zł
1/3 538,08 zł 484,50 zł 543,12 zł 489,50 zł
1/4 420,18 zł 368,62 zł 425,22 zł 373,62 zł
90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych
3/4 1.000,67 zł 958,37 zł 1.005,17 zł 962,87 zł
1/2 686,92 zł 645,52 zł 691,42 zł 650,02 zł
1/3 484,27 zł 436,05 zł 488,81 zł 440,55 zł
1/4 378,16 zł 331,76 zł 382,70 zł 336,26 zł
80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych
3/4 889,49 zł 851,89 zł 893,49 zł 855,89 zł
1/2 610,59 zł 573,79 zł 614,59 zł 577,79 zł
1/3 430,46 zł 387,60 zł 434,50 zł 391,60 zł
1/4 336,14 zł 294,90 zł 340,18 zł 298,90 zł
75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych
3/4 833,90 zł 798,65 zł 837,65 zł 802,40 zł
1/2 572,43 zł 537,93 zł 576,18 zł 541,68 zł
1/3 403,56 zł 363,38 zł 407,34 zł 367,13 zł
1/4 315,14 zł 276,47 zł 318,92 zł 280,22 zł

Uwaga: Zgodnie z art. 871 § 1 K.p., wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

    - minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniach składkowo-podatkowych - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,

    - 75% ww. wynagrodzenia - przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,

    - 90% ww. wynagrodzenia - przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 K.p.

W przypadku potrąceń dobrowolnych (dokonywanych za zgodą pracownika wyrażoną na piśmie) kwota wolna wynosi:

    - równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniach składkowo-podatkowych - przy potrącaniu należności na rzecz pracodawcy,

    - 80% ww. kwoty - przy potrącaniu innych należności (art. 91 K.p.).

Ważne: W 2017 r. wynagrodzenie stanowiące podstawę do wyliczenia kwot wolnych od potrąceń dla pracownika pełnoetatowego wynosi 2.000 zł.

Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, to ustalając kwotę wolną od potrąceń w pierwszej kolejności oblicza się wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę stosownie do wymiaru jego czasu pracy, a następnie dokonuje odliczeń składkowo-podatkowych (por. stanowisko MPiPS wyrażone w piśmie z 7 stycznia 2014 r.).

Dotyczy to również potrąceń dobrowolnych (por. pismo Głównego Inspektora Pracy, znak GPP-364-4560-8-1/11/PE/RP).

Archiwum - wybierz inny okres obowiązywania
Lp.
Okres od
Okres do
1.
2017-01-01 2017-12-31
2.
3.
4.

Wynagrodzenia - pozostałe wskaźniki i stawki

Wynagrodzenia - pozostałe działy

POMOCNIKI Księgowego powiązane tematycznie
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60