Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Wskaźniki ekonomiczno-finansowe - www.wskazniki.gofin.pl
Aktualnie jesteś: 
Wskaźniki i stawki (strona główna)  » 

Inne dane i wskaźniki dla przedsiębiorców »

Opłaty »

Opłaty za odpisy, wyciągi i inne dokumenty z ...
!
-
dział oznaczony wykrzyknikiem zawiera materiał zaktualizowany w ostatnich 14 dniach

Opłaty

Opłaty za odpisy, wyciągi i inne dokumenty z KRS

Drukuj
Drukuj
Pokaż
okres obowiązywania:  
od  15.03.2018
Rodzaj dokumentu
Wysokość
opłaty
informacja z rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 
5 zł
odpis pełny z rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru dłużników niewypłacalnych 
60 zł
odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców, z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz z rejestru dłużników niewypłacalnych, 
30 zł
wyciąg z rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 
dotyczący działu 1
za każdy następny dział
 10 zł
5 zł
zaświadczenie z rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz z rejestru dłużników niewypłacalnych
15 zł
dokument złożony w postaci elektronicznej i kopia dokumentu złożonego w postaci papierowej z elektronicznego katalogu dokumentów spółek 
50 zł

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14.03.2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za udzielanie informacji, wydawanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń z Krajowego Rejestru Sądowego oraz za udostępnianie dokumentów złożonych w postaci elektronicznej i kopii dokumentów złożonych w postaci papierowej z elektronicznego katalogu dokumentów spółek (Dz. U. poz. 547)

Uwaga:

Odpis aktualny i odpis pełny z rejestru przedsiębiorców, z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także z rejestru dłużników niewypłacalnych, można zastąpić bezpłatnym wydrukiem:

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu/odpisowi pełnemu
z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW
pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
Sądowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 700 ze zm.)

Analogicznie informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu uzyskamy z rejestru stowarzyszeń (...), jak i rejestru dłużników niewypłacalnych.

Wydruk uzyskać można korzystając z systemu Ministerstwa Sprawiedliwości udostępnionego pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu.

System ten umożliwia każdej osobie przeglądanie wszystkich aktualnych i pełnych danych z KRS, zawartych w rejestrze przedsiębiorców/rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, SP ZOZ/rejestrze dłużników niewypłacalnych.

W myśl art. 4 ust. 4aa ustawy o KRS, pobrane samodzielnie wydruki komputerowe aktualnych i pełnych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez Centralną Informację KRS.

Archiwum - wybierz inny okres obowiązywania
Lp.
Okres od
Okres do
1.
2018-03-15
2.

Opłaty - pozostałe wskaźniki i stawki

Inne dane i wskaźniki dla przedsiębiorców - pozostałe działy

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60