Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Wskaźniki ekonomiczno-finansowe - www.wskazniki.gofin.pl
Aktualnie jesteś: 

Prawo pracy »

Wynagrodzenia »

Najniższe wynagrodzenie pracowników

!
-
dział oznaczony wykrzyknikiem zawiera materiał zaktualizowany w ostatnich 14 dniach

Najniższe wynagrodzenie pracowników

okres obowiązywania:  
od  1.01.2001 do  31.12.2002 - archiwum
760 zł

Podstawa prawna: (Dz. U.  z 2000 r. nr 121, poz. 1308)

uwaga:

Od 1.01.2003 r. obowiązuje minimalne wynagrodzenie za pracę - ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. nr 200, poz. 1679 ze zm.). Przy czym ilekroć w przepisach prawa jest mowa o "najniższym wynagrodzeniu za pracę pracowników" przez odwołanie się do odrębnych przepisów lub do Kodeksu pracy albo przez wskazanie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, Ministra Pracy i Polityki Społecznej lub ministra właściwego do spraw pracy jako zobowiązanego do ustalania takiego wynagrodzenia na podstawie odrębnych przepisów lub Kodeksu pracy, oznacza to kwotę 760 zł (art. 25 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę).

Wynagrodzenia - pozostałe wskaźniki i stawki

Wynagrodzenia - pozostałe działy

 
POMOCNIKI Księgowego powiązane tematycznie
 
Kalkulatory
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60