Kliknij ten link, aby przejść do panelu logowania.
Teraz do wszystkich płatnych Serwisów internetowych
Wydawnictwa Podatkowego GOFIN loguj się w jednym
miejscu.


Po zalogowaniu znajdziesz menu z linkiem do swojego
konta abonenta i dodatkowych opcji.

Wyszukaj

Jak szukać?»

Wskaźniki ekonomiczno-finansowe - www.wskazniki.gofin.pl
Aktualnie jesteś: 
Wskaźniki i stawki (strona główna)  » 

Prawo pracy »

Wynagrodzenia »

Najniższe wynagrodzenie pracowników
!
-
dział oznaczony wykrzyknikiem zawiera materiał zaktualizowany w ostatnich 14 dniach

Wynagrodzenia

Najniższe wynagrodzenie pracowników

Drukuj
Drukuj
Pokaż
okres obowiązywania:  
od  1.01.2001 do  31.12.2002 - archiwum
760 zł

Podstawa prawna: (Dz. U.  z 2000 r. nr 121, poz. 1308)

Uwaga:

Od 1.01.2003 r. obowiązuje minimalne wynagrodzenie za pracę - ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 ze zm.). Przy czym ilekroć w przepisach prawa jest mowa o "najniższym wynagrodzeniu za pracę pracowników" przez odwołanie się do odrębnych przepisów lub do Kodeksu pracy albo przez wskazanie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, Ministra Pracy i Polityki Społecznej lub ministra właściwego do spraw pracy jako zobowiązanego do ustalania takiego wynagrodzenia na podstawie odrębnych przepisów lub Kodeksu pracy, oznacza to kwotę 760 zł (art. 25 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę).

Archiwum - wybierz inny okres obowiązywania
Lp.
Okres od
Okres do
1.
2001-01-01 2002-12-31
2.
3.

Wynagrodzenia - pozostałe wskaźniki i stawki

Wynagrodzenia - pozostałe działy

POMOCNIKI Księgowego powiązane tematycznie
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60