Wyszukaj

Jak szukać?»

Wskaźniki ekonomiczno-finansowe - www.wskazniki.gofin.pl
Aktualnie jesteś: 

Zasiłki i inne świadczenia »

Przeciętne wynagrodzenie pracowników za lata od 1950 r. do 2013 r.

!
-
dział oznaczony wykrzyknikiem zawiera materiał zaktualizowany w ostatnich 14 dniach

Przeciętne wynagrodzenie pracowników za lata od 1950 r. do 2013 r.

Rok
Przeciętne wynagrodzenie w zł
Rok
Przeciętne wynagrodzenie w zł
1950
6.612 (551 x 12)
1970
26.820 (2.235 x 12)
1951
7.188 (599 x 12)
1971
28.296 (2.358 x 12)
1952
7.824 (652 x 12)
1972
30.108 (2.509 x 12)
1953
11.040 (920 x 12)
1973
33.576 (2.798 x 12)
1954
11.700 (975 x 12)
1974
38.220 (3.185 x 12)
1955
12.096 (1.008 x 12)
1975
46.956 (3.913 x 12)
1956
13.416 (1.118 x 12)
1976
51.372 (4.281 x 12)
1957
15.348 (1.279 x 12)
1977
55.152 (4.596 x 12)
1958
16.176 (1.348 x 12)
1978
58.644 (4.887 x 12)
1959
17.436 (1.453 x 12)
1979
63.924 (5.327 x 12)
1960
18.720 (1.560 x 12)
1980
72.480 (6.040 x 12)
1961
19.500 (1.625 x 12)
1981
92.268 (7.689 x 12)
1962
20.160 (1.680 x 12)
1982
139.572 (11.631 x 12)
1963
21.156 (1.763 x 12)
1983
173.700 (14.475 x 12)
1964
21.792 (1.816 x 12)
1984
202.056 (16.838 x 12)
1965
22.404 (1.867 x 12)
1985
240.060 (20.005 x 12)
1966
23.208 (1.934 x 12)
1986
289.140 (24.095 x 12)
1967
24.192 (2.016 x 12)
1987
350.208 (29.184 x 12)
1968
25.272 (2.106 x 12)
1988
637.080 (53.090 x 12)
1969
26.088 (2.174 x 12)
1989
2.481.096 (206.758 x 12)
Podstawa prawna: Mon. Pol. z 1990 r. nr 21, poz. 171

Rok

Przeciętne wynagrodzenie w zł

Podstawa prawna

Rok

Przeciętne wynagrodzenie w zł

Podstawa prawna

1990

12.355.644
(1.029.637 x 12)

M.P. z 1991 r.
nr 5, poz. 35

2002

25.598,52
(2.133,21 x 12)

M.P. z 2003 r.
nr 9, poz. 136

1991

21.240.000
(1.770.000 x 12)

M.P. z 1992 r.
nr 5, poz. 33

2003

26.417,64
(2.201,47 x 12)

M.P. z 2004 r.
nr 9, poz. 137

1992

35.220.000
(2.935.000 x 12)

M.P. z 1993 r.
nr 6, poz. 25

2004

27.474,84
(2.289,57 x 12)

M.P. z 2005 r.
nr 10, poz. 205

1993

47.940.000
(3.995.000 x 12)

M.P. z 1994 r.
nr 10, poz. 82

2005

28.563,48
(2.380,29 x 12)

M.P. z 2006 r.
nr 12, poz. 159

1994

63.936.000
(5.328.000 x 12)

M.P. z 1995 r.
nr 7, poz. 107

2006

29.726,76
(2.477,23 x 12)

M.P. z 2007 r. nr 12, poz. 125

1995

8.431,44
(702,62 x 12)

M.P. z 1996 r.
nr 11, poz. 134

2007

32.292,36
(2.691,03 x 12)

M.P. z 2008 r.
nr 13, poz. 139

1996

10.476
(873 x 12)

M.P. z 1997 r.
nr 9, poz. 72

2008

35.326,56
(2.943,88 x 12)

M.P. z 2009 r.
nr 9, poz. 112

1997

12.743,16
(1.061,93 x 12)

M.P. z 1998 r.
nr 5, poz. 93

2009

37.235,52
(3.102,96 x 12)

M.P. z 2010 r.
nr 7, poz. 67)

1998

14.873,88
(1.239,49 x 12)

M.P. z 1999 r.
nr 5, poz. 63

2010

38.699,76
(3.224,98 x 12)

M.P. z 2011 r.
nr 11, poz. 120

1999

20.480,88
(1.706,74 x 12)

M.P. z 2000 r.
nr 5, poz. 120

2011

40.794,24
(3.399,52 x 12)

M.P. z 2012 r.
poz. 63

2000

23.085,72
(1.923,81 x 12)

M.P. z 2001 r.
nr 6, poz. 108

2012

42.260,04
(3.521,67 x 12) 

M.P. z 2013 r.
poz. 89 

2001

24.742,20
(2.061,85 x 12)

M.P. z 2002 r.
nr 8, poz. 156

2013

43.800,72
(3.650,06 x 12)

M.P. z 2014 r.
poz. 146

Powyżej prezentowany wykaz przeciętnych wynagrodzeń pracowników w latach 1950-2013, może posłużyć osobom wnioskującym o przyznanie bądź też przeliczenie emerytury (renty), do dokonania porównania i wyboru podstawy wymiaru składek:

  • w okresie kolejnych 10 lat kalendarzowych, wybranych z ostatnich 20 lat kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio rok, w którym zgłoszono wniosek o emeryturę (rentę),
  • w okresie 20 lat kalendarzowych przypadających przed rokiem zgłoszenia wniosku, wybranych z całego okresu ubezpieczenia.

Zasiłki i inne świadczenia - inne wskaźniki i stawki

Zasiłki i inne świadczenia - inne działy

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60